Oksalik Asit (1000 gr)

 125,00

Açıklama

Oksalik Asit

  • Bitki Kökenli En Tanınmış Organik Asittir.
  • Bal ve Bal Mumunda Kalıntı Bırakmaz.
  • Damlatma ve Buharlaştırma Yöntemleriyle Kullanılır.
ÜRÜN BİLGİSİ
 Oksalik Asit Dihidrat ( iki hidrat )   C2H2O4* 2H2O
Bileşim ve İçerikler Bilgisi :
  • CAS-No       6153-56-6
  • M                   126.07 g/mol
  • Formülü       C2H2O4* 2H2O
  • EC-No           205-634-3
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler :
Form : katı
Renk : beyaz
Koku : kokusuz
Tehlikeler Tespiti :
Deri ile temas etmesi ve yutulması zararlıdır.
İlk Yardım Tedbirleri :
Teneffüs ettikten sonra : temiz hava.
Cilt temasından sonra   : bol su ile yıkayın, kirlenen giysiyi çıkartın.
Göz temasından sonra  : bol su ile göz kapağı açık olarak yıkayın.
Yuttuktan sonra              : hastaya bol su içirin, kötü hissediyorsa doktora danışın.
Kullanma ve Depolama :
Sıkıca kapatılmış kutu içerisinde, kuru halde saklanmalıdır.
Sakladığınız yer için sıcaklık sınırı yoktur.
Kullanım esnasında 0.11 mm kalınlığında nitril kauçuk eldiven, koruyucu gözlük  ve maske kullanılması gerekir.