Koruyucu Giysiler

Arı sokmalarını önlemek amacıyla arıcılara özel imal edilen maske, eldiven, çorap gibi giysiler