Arı Yemleri

Arı kolonilerinin bal akımı dışında aç kalmamaları ve sezona güçlü girmeleri için dışarıdan beslenmeleri gerekmektedir.