Arı Yemlikleri / Suluklar

Arı kolonilerinin beslenmesi için yapılmış plastik veya tahta yemlikler, kovanlara konularak besleme yapılmaktadır. Aksi halde kolonilerin sönme durumu söz konusudur.